Přihlášení

Číslo průkazu / User Card Number: 
Heslo / Password (PIN):

Vaše heslo do ezproxy.uzei.cz je stejné jako do online katalogu KAŠ. POZOR! Z bezpečnostních důvodů byla v online katalogu hesla (PIN) čtenářů, kteří si je po registraci nezměnili z přednastaveného formátu, automaticky změněna na datum jejich narození ve tvaru RRRRMMDD (např. 12.4.1975 = 19750412).

Vzdálený přístup k licencovaným elektronickým zdrojům (EIZ) je povolen pouze fyzickým osobám registrovaným v Knihovně Antonína Švehly, které mají platný čtenářský průkaz.

Uživatel se zavazuje, že bude při využívání elektronických informačních zdrojů respektovat licenční podmínky stanovené vydavatelem.

Jedná se především o dodržování následujících zásad:

Data je povoleno využívat výhradně pro osobní potřebu uživatele a pro výukové, studijní nebo vědecké účely.

Není povoleno

  • systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů,
  • získaná data dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat,
  • v získaných datech odstraňovat, zakrývat nebo modifikovat údaje o copyrightu, autorství apod.,
  • předávat získaný materiál (přímo či nepřímo) k využití jakoukoliv placenou službou nebo k jakékoliv další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková/nezisková či za poplatek nebo zdarma).

Elektronické informační zdroje dostupné z domova

Pokud nejste čtenářem KAŠ a máte zájem o využívání elektronických informačních zdrojů, můžete se registrovat na dálku.

Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům (EZproxy) je aktivní následující den po Vaší registraci v KAŠ.

Dotazy a připomínky zasílejte na info@uzei.czKnihovna Antonína Švehly - 2014 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací